SEO Specialist

Een SEO specialist helpt bedrijven om hun online doelstellingen te verwezenlijken. Dat kan door het verbeteren van de tekstuele en grafische inhoud van de website, door het fijntunen van de techniek achter de website en ervoor zorgen dat er ook op externe sites verwezen wordt naar uw website (linkbuilding). 

SEO, Search ofwel Engine Optimalisation in het Engels laat zich het beste omschrijven als alle werkzaamheden die nodig zijn om meer relevante bezoekers naar een website te krijgen via de zoekmachines van Google.

Wat doet een SEO-specialist nu precies?

Een SEO-specialist zorgt ervoor dat uw website beter scoort in de organische resultaten van Google. Dit zijn de ‘gratis’ niet gesponsorde resultaten in de zoekmachine. Een SEO specialist zorgt zo voor meer ‘relevante’ bezoekers op uw website. Relevante bezoekers zijn bezoekers waar u wat aan heeft. 

Is er een vast omlijnd stappenplan voor SEO?

Nou nee, de werkzaamheden die ik als SEO specialist voor u verricht zijn afhankelijk van de huidige opbouw, inhoud, technische staat en bekendheid van uw website. Die brengen we bij een nul-meting eerst uitgebreid in kaart. Aan de hand van de resultaten van deze SEO-scan nulmeting bepalen we de vervolgstappen die nodig zijn en gaan aan de slag.

Drie redenen om uw SEO uit te besteden aan een specialist

Allereerst zijn de werkzaamheden die een SEO specialist voor u verricht niet uitsluitend ten gunste van een hogere positie in Google. Uw website wordt namelijk volledig geoptimaliseerd. Dat resulteert in een snellere website, die er beter uitziet en dat brengt op termijn nogal wat voordelen voor de online marketing met zich mee. 

Wie eenmaal ‘scoort’ op een belangrijke zoekterm ontvangt op die term een gestage stroom bezoekers. Deze bezoekers zijn op zoek naar een product of dienst die u levert. Wie scoort en een geoptimaliseerde website heeft, ziet daarmee ook direct meer bezoekers converteren. Een hoge (of is het lage) positie in Google wordt ook wel eens ‘de bron die blijft stromen’ genoemd. U profiteert als u uw website bijhoudt, gedurende een lange periode van de voordelen die door de zoekmachine optimalisatie gerealiseerd zijn.

Een SEO specialist zorgt voor een betere, gemakkelijke website, die gevonden wordt door een gestage stroom bezoekers die geïnteresseerd zijn in het product of de dienst die u levert. Zij bevinden zich al redelijk ver in hun beslissings en oriëntatieproces. En de combinatie daarvan maakt van het werk van de SEO specialist een investering die doorgaans jaren rendeert.

  • SEO content

  • SEO content

  • SEO techniek