Start een BLOG

Blogs worden door zoekmachines hoog aangeslagen en snel geïndexeerd. Wanneer u een blog start die gekoppeld is aan uw website en daarnaar verwijst, heeft dat een positieve invloed op de scores in de zoekmachines. Het starten van zo’n blog kost geen geld, er zijn diverse partijen die gratis een blog voor uw hosten. U dient uw blog wel actueel te houden, anders ebt het positieve ranking effect snel weg.