Mail doorsturen

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u probleemloos kunt e-mailen. Dat u niet bedolven wordt onder de ongewenste mail en dat u ervan uit kunt gaan dat door u verstuurde berichten aankomen bij degene voor wie ze bestemd zijn.

Dat vergt soms een andere werkwijze.

We willen u graag uitleggen waarom we de policy op het automatisch doorsturen van berichten gaan wijzigen

Wat is er aan de hand?

Soms wordt gevraagd om inkomende berichten door te sturen naar meerdere e-mailaccounts door middel van een ‘forward’.

Zo wordt bijvoorbeeld de mail aan info@uwvereniging.nl doorgezet naar ontvanger1@gmail.com ontvanger2@hotmail.com en ontvanger3@kpnmail.nl

Drie externe ontvangers krijgen zo een kopie van ieder bericht dat binnenkomt.

Wat is hier nu het probleem? 

Welnu, op sommige e-mailadressen komt ook ongewenste mail binnen. En daar kunnen we soms wat aan doen, maar soms ook niet.  En ook die ongewenste mail wordt door de server ook doorgestuurd naar de drie ontvangers. 

En in dit voorbeeld registreren Gmail en Hotmail en KPN-mail dat vanaf de site van uwvereniging.nl ongewenste berichten binnenkomen op hun mailservers. 

En als dat meerdere keren voorkomt dan wordt uw en onze server op een zwarte lijst gezet. Dat wil zeggen dat alle mail voortaan wordt geweigerd

Vervelend, voor deze ontvangers, maar ook voor alle andere gebruikers van de server. Want ook hun mail wordt geweigerd. En voor ons, de beheerders van uw server, want het ongedaan maken van deze problemen is zeer tijdrovend en kost heel veel geld.

De oplossing

Nu is dit probleem wél goed op te lossen. 

We bouwen de forwards naar externe adressen af. Dat wil zeggen dat we alleen nog mail doorsturen naar andere adressen op uw eigen domein. 

In het oude voorbeeld werd info@uwvereniging.nl doorgestuurd naar naar ontvanger1@gmail.com ontvanger2@hotmail.com en ontvanger3@kpnmail.nl

Dat gaat veranderen. Iedere ontvanger krijgt een eigen e-mailadres en kan daarmee mail ophalen en verzenden. De mail wordt doorgestuurd zoals u dat graag wilt. 

Bij deze nieuwe werkwijze wordt info@uwvereniging.nl doorgestuurd aan ontvanger1@uwvereniging.nl  ontvanger2@uwvereniging.nl en ontvanger3@uwvereniging.nl.

Deze ontvangers krijgen van ons een inlog en een wachtwoord waarmee ze de mail kunnen ophalen. Zij kunnen ook gewoon mail doorsturen aan anderen, maar dat is dan handmatig en niet automatisch.

Hiermee lossen we een probleem op en zorgen we voor meer betrouwbare mail voor iedereen.