Op naar een lagere bounce rate

Wat is nu eigenlijk het ‘bouncepercentage

Om beter te begrijpen wat het bouncepercentage is, kunnen we een eenvoudig voorbeeld gebruiken.

Stel je voor dat je een fysieke winkel hebt aan een drukke winkelstraat. Iedere dag komen er veel mensen voorbij. Sommigen bekijken de producten van buitenaf en tonen enige interesse. Slechts een paar van hen komen naar binnen. Het voelt niet goed. De meeste bezoekers stoppen voor de deur, kijken om zich heen, fronsen hun wenkbrauwen en vertrekken dan weer.

Waarom gebeurt dit?

Wie het bouncepercentage wil verlagen moet het antwoord zien te vinden op deze vraag.

Wat betekent het bounce percentage nu precies?

Het bouncepercentage toont u het percentage van de totale bezoeken die uw website verlaten zonder andere pagina’s te bezoeken of onmiddellijk na binnenkomst.

Het beheersen van het bouncepercentage op een commerciële website (vooral wanneer een en ander resulteert in conversies zoals bij online winkels en/of digitale producten) zou een van de belangrijkste doelen in een digitaal marketingplan moeten zijn.

Waarom wilt u het bouncepercentage verlagen?

Zoals duidelijk werd, zijn stuiterende bezoekers een gemiste kans. Het zijn prospects die de digitale reis naar uw website hebben gemaakt en die vervolgens zijn vertrokken zonder enige interactie. 

Als we het hebben over digitale marketing, is betrokkenheid (engagement) belangrijker dan ruwe bezoekaantallen. 

Wat engagement is? Daar komen we later in dit artikel nog uitgebreid op terug.

Je hebt helemaal niets aan een miljoen bezoeken per dag, als ze niet tot een enkele conversie leiden.

Waarom is een lagere bouncerate belangrijk?

Een lagere bounce rate is belangrijk omdat optimalisatie belangrijk is. De bedrijven die de beste digitale resultaten halen zijn echt niet uitsluitend de bedrijven met de grootste budgetten, maar de bedrijven die zoveel mogelijk kunnen converteren in verhouding tot hun budget.

Als je in staat bent om een onberispelijke eerste indruk te wekken, zorg je ervoor dat bezoekers blijven. Zij zullen uw website, de beschikbare content en uw bedrijf of merk verkennen. En hoe langer ze blijven en bij elke nieuwe pagina die ze bezoeken komen ze een stap dichter bij een gewenste conversie.

Niet alleen dat, maar er is zo ook meer tijd om bezoekers vertrouwd te maken. Gebruikers die langer op uw site blijven, zijn eerder geneigd om terug te komen. Ze maken er een gewoonte van, wat resulteert  in meer verkopen, en een hogere naamsbekendheid en loyaliteit.

Een goede strategie om het bouncepercentage te verlagen, kan ervoor zorgen dat een bedrijf de conversiepercentages verbetert met dezelfde strategie en hetzelfde budget dat al beschikbaar was. Het is een snellere, eenvoudigere manier om uw doel te bereiken.

Wat moet ik doen om het bounce rate te verlagen?

Lekker lang lezen en doorklikken

Google streeft naar informatieve sites, een beter internet. Vandaar ook de voorkeur voor ietwat langere artikelen. Wie langer leest krijgt meer info. Wie ook nog doorklikt die is pas echt geïnteresseerd. Die zit op een website die er toe doet met goede content.

We willen dus artikelen op de site met een fikse leestijd en lezers die liefst doorklikken naar een of meerdere andere berichten (een lagere bounce rate). Verreweg de meeste pagina’s op de 1e resultatenpagina van Google bevatten meer dan 1000 woorden.

En alhoewel het niet altijd eenvoudig is om lezers zo ver te krijgen dat ze doorklikken, kunnen we ze natuurlijk wel helpen door interne links op te nemen in onze artikelen van pagina’s die relevant en belangrijk zijn.

Hoe kom ik aan een lagere bounce rate op mijn website?

Het is belangrijk dat we vanuit ieder artikel op de website een of twee links opnemen naar andere berichten. Hierdoor vindt kruisbestuiving plaats. In eerste instantie hoeven we daar niet zo heel erg veel bij na te denken. In een latere fase gaan we samen bepalen welke berichten op de site echt belangrijk zijn. Die gaan we dan vanuit diverse pagina’s aansturen. Google begrijpt dan onmiddellijk dat het hier een belangrijke pagina betreft en zal die hoger laten scoren. Een lagere bounce rate die hieruit volgt is van invloed op alle pagina’s van de website.

Een lager bouncepercentage bereiken vergt tijd en doorzettingsvermogen

Het is niet altijd even gemakkelijk om een lagere bouncerate te realiseren op uw website. Wat u ook doet of probeert, uw bezoekers lijken maar niet te willen begrijpen dat er nog heel veel meer interessante artikelen op uw website staan en haken na één pagina af. Ga door met het plaatsen van interne links op al uw berichten. Zet die op plaatsen waar u verwacht dat ze opvallen voor de lezer. Verdiep de inhoud van de artikelen. U geeft informatie over een onderwerp en veel lezers die via een zoekmachine bij uw site terecht gekomen zijn, willen uw verdiepingsartikel best lezen. En als laatste. Laat de moed niet zakken, wees consistent en houd vol. Dan is een lagere bouncerate realiseren een kwestie van tijd.